17 juni 2016

ADVIES

Onze adviseurs helpen organisaties om meer waarde te halen uit hun enterprise informatie.

Erik Hartman Communicatie is een onafhankelijk adviesbureau in informatiemanagement. Wij hebben veel kennis van tools en technologie, maar de organisatiedoelen en doelgroepen staan bij ons altijd centraal.


informatiestrategieINFORMATIESTRATEGIE

Wij helpen de organistiedoelstellingen te vertalen in een informatiestrategie met concrete prestatie-indicatoren. Door de prestaties continu te meten wordt de informatiestrategie steeds meer geoptimaliseerd.

meer over informatiestrategie


architectuurINFORMATIE-ARCHITECTUUR

Wij ontwerpen een architectuur met informatietypen, metadata, taxonomieën, een thesaurus en een rijke structuur. Deze ‘intelligente content’ is essentieel voor personalisatie, hergebruik en betere vindbaarheid.

meer over informatie-architectuur


informatiegovernanceINFORMATIEGOVERNANCE

Wij definiëren een praktische governance-structuur met alle rollen voor strategie, beleid en standaarden. Goede governance creëert duidelijkheid, geeft professionals meer mandaat en maakt de organisatie meer wendbaar.

meer over informatiegovernance


CMS-selectieCMS-SELECTIE

Wij analyseren de informatiebehoefte van de organisatie en vertalen die naar praktische requirements. Door te werken met scenario’s krijgt de business meer vat op de inrichting en de werking van de systemen.

meer over CMS-selectie


EIM levenscyclus - witte achtergrondINFORMATIEMANAGEMENT

Wij adviseren organisaties bij het inrichten van hun informatiemanagement volgens de informatiemanagement levenscyclus. Wie meer grip heeft op de informatie, kan deze effectief op het juiste moment bij de juiste persoon krijgen.

meer over informatiemanagement