Dé specialist in informatie management

4 stappen naar een digitale strategie

Met advies, trainingen, publicaties en instrumenten helpen wij organisaties om meer waarde te halen uit hun enterprise informatie.
Wij helpen organisaties stapsgewijs naar een succesvolle digitale strategie.
 • stap 1: Maak een informatiestrategie

  Formuleer concrete en meetbare informatiestrategieën met het contentstrategiespel..

 • Stap 2: bedenk de informatie-architectuur

  Maak informatie 'intelligent' om het te personaliseren, te hergebruiken en beter vindbaar te maken.

 • Stap 3: Definieer de informatiegovernance

  Beschrijf wie de strategie, wie het beleid en wie de standaarden bepaalt om de digitale ambitie te realiseren.

 • Stap 4: Kies de EIM-tools

  Maak scenario's met alle stakeholders en vertaal deze in business requirements voor de toolselectie.

Zelf aan de slag met een informatiestrategie?

ADVIES

Onze adviseurs helpen organisaties om meer waarde te halen uit enterprise informatie voor een succesvolle digitale strategie.
Informatiestrategie

Wij helpen de organistiedoelstellingen te vertalen in een informatiestrategie met concrete prestatie-indicatoren.

Door de prestaties continu te meten wordt de informatiestrategie steeds meer geoptimaliseerd.

> naar een succesvolle informatiestrategie

Informatie-architectuur

Wij ontwerpen een architectuur met informatietypen, metadata, taxonomieën, een thesaurus en een rijke structuur.

Deze ‘intelligente content’ is essentieel voor personalisatie, hergebruik en betere vindbaarheid.

> aan de slag met intelligente content

Informatiegovernance

Wij definiëren een praktische governance-structuur met alle rollen voor strategie, beleid en standaarden.

Goede governance creëert duidelijkheid, geeft professionals meer mandaat en maakt de organisatie meer wendbaar.

> naar een goede governance

CMS-selectie

Wij analyseren de informatiebehoefte van de organisatie en vertalen die naar praktische requirements.

Door te werken met scenario’s krijgt de business meer vat op de inrichting en de werking van de systemen.

>op weg naar de juiste tool

Neem contact op

Stuur een bericht of bel +31 (0)6 1446 5585